MARKKINNOINNIN SUUNNITTELU

Markkinointia pitää ajatella hallittuna kokonaisuutena jossa kaikki kanavat, niin perinteinen kuin digitaalinen on hallinnassa, budjetoitu ja tavoitteet asetettu. Näin jokainen kanava tukee toistansa ja saamme aikaiseksi tehokasta mainontaa järkevällä budjetilla. Mainonnan hallinta onnistuu markkinoinnin vuosikellolla. Se on taulukkotyökalu johon kirjataan kampanjat, tapahtumat, kanavat, tavoitteet, budjetit ja seurannat. Kokonaisuuden hallinnalla varmistamme myös, että kaikki yrityksestä lähtevä viestintä on yhtenäistä ja laadukasta. Tämä on yrityksen brändin hallintaa.

Markkinointi- ja mainostoimisto Valaat Oy laatii asiakkaan markkinointisuunnitelman ja vuosisuunnitelman. Markkinointisuunnitelmassa määritellään markkinointiasiantuntijan kanssa yrityksen markkinoinnin nykytilanne ja tavoitteet sekä tehdään yrityksen markkinoinnin tärkeät päätökset. Vuosisuunnitelmassa määritellään vuoden toimenpiteet, mediavalinnat ja markkinointikohteet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Markkinointisuunnitelma sisältää mm. seuraavat kohdat.

– Yrityksen tavoitteiden määrittelyn yhdessä asiakkaan kanssa

– Markkinointistrategian suunnittelu: kenelle, mitä, miten, imago

– Kilpailuetujen, painopistealueiden ja markkinointitoimenpiteiden määrittäminen

– Yrityksen vahvuuksien esille tuominen

– Vuoden markkinointisuunnitelman päätoimenpiteiden määrittäminen

Kun markkinointia toteutetaan me seuraamme tapahtumia ja tuloksia aktiivisesti. Keräämme relevanttia dataa koko mainonnan ajan ja teemme tarvittavat muutokset tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuosikellon tekemistä hinnoittelemme mainonnan laajuuden mukaan.  Voimme tehdä yksittäisiä kampanjoita tai suunnitella koko vuoden kerralla.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sopiva ratkaisu yhdessä!

JAN VALKONEN