';

Printtimainontaa kannattavasti

MAINOSTOIMISTOPALVELUT

delimiter image

Teemme perinteisiä mainostoimistopalveluja vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Teemme yrityksellesi tai tuotteellesi brändin, mikä tukee liiketoimintaasi ja strategiaasi. Logosta yrityskonsernin ilmeeseen, lehtimainoksesta kansainvälisten messujen osastoihin – teemme kaiken ammattitaidolla, sinun tarpeitasi ajatellen.

Todellisia tuloksia

Digimainonta

Digimarkkinoinnin puolelta tarjoamme työkalut, konsultoinnin ja tarvittaessa toteutuksen. Pystymme tarjoamaan kaikki digitaalisen markkinoinnin työkalut datan keräämisestä sen analysointiin ja mainonnan toteutukseen. Liiketoimintayksikön ytimeen on koottu eri alojen asiantuntijoita, jotka kehittävät uusia tapoja yhdistää dataa, teknologiaa, analytiikkaa sekä kuluttaja- ja asiakasymmärrystä.

 

KASVU

delimiter image

Markkinat ovat muuttuneet entistä hankalammaksi ja yritysten tilanne entistä haastavammaksi. Organisaatiot, jotka pystyvät nopeasti ja radikaalisti uudistamaan myynnin ja markkinoinnin tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen, menestyvät ja tekevät tulosta. Organisaatioiden, niiden rakenteiden ja prosessien, on muututtava asiakkaiden käyttäytymisen myötä. Myynti ja markkinointi pitää muotoilla uudelleen.

Me ymmärrämme kunkin asiakasyrityksen tarpeet. Tarjoamme joustavia ratkaisuja ja palveluja, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja loppukäyttäjiä eniten. Muutosten ennakoinnissa ja niihin sopeutumisessa meidän on jatkuvasti etsittävä järkevämpiä työtapoja ja oltava avoimia uusille ideoille.

STRATEGINEN VERKKOLIIKETOIMINTA

Tällä hetkellä yritykset hyödyntävät vain murto-osan verkkopotentiaalistaan. Kehitämme asiakasyrityksen verkkoliiketoiminnan vastaamaan heidän kasvustrategiaansa sekä vastaamaan kehittyviin asiakkaiden vaatimuksiin.

Koska strateginen verkkoliiketoiminta on tiukkaan sidoksissa yrityksen kokonaisliiketoimintaan, on olennaista, että strateginen löydettävyyden kehittäminen valmistellaan huolellisesti yhdessä yrityksen kanssa. Tärkeää on, että valmistelu ja siitä seuraavat toimenpiteet kohdennetaan liiketoiminnan kannalta tuottaviin asioihin ja oikeisiin tavoitteisiin. Toimenpiteiden tulosten mittaaminen on ensiarvoista ohjatessa prosessia oikeaan suuntaan.

KANSAINVÄLISTYMINEN

delimiter image

Asiantuntijoillamme on vahva kokemus yrityksien viemisestä kansainvälisille markkinoille. Olemme vuosien varrella kehittäneet laajat verkostot Eurooppaan, Aasiaan ja Amerikkaan. Meistä saat todellisen kumppanin tiellä kansainvälistymiseen.

Asiakasyrityksen kansainvälinen potentiaali selvitetään useilla eri osa-alueilla ja sitä verrataan asiakkaan kokonaisliiketoimintaan. Havaittuja synergiakohtia asiakasryhmän ja yrityksen palveluiden välillä pyritään vahvistamaan. Erityisvahvuutemme on digimarkkinoinnin tehokas hyödyntäminen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa.

”Teemme perinteisiä mainostoimistopalveluja vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Teemme yrityksellesi tai tuotteellesi brändin, mikä tukee liiketoimintaasi ja strategiaasi.”

– Sampsa Geijer- 

KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME

Liiketoimintayksikön ytimeen on koottu eri alojen asiantuntijoita, jotka kehittävät uusia tapoja yhdistää analytiikkaa sekä kuluttaja- ja asiakasymmärrystä markkinoinnissa