Markkinointitoimisto Valaat Oy

Periaatteet. Näillä mennään. Kaikissa töissä.

Haluamme olla asiakkaallemme avoin ja kokeilunhaluinen markkinointiviestinnän kumppani. Tietyt periaatteet ohjaavat kaikkia kumppaniasiakkuuksiamme. Luovat ideat kutkuttavat, mutta niiden pitää aina perustua tarpeeseen ja oivallukseen.

Markkinoinnin rakentaminen kumppanin liiketoiminnan tavoitteiden pohjalle innostaa meitä. Onnistumista on pystyttävä mittaamaan analytiikan keinoin. Lue periaatteistamme lisää alta!

Markkinointiin käytetty panostus on aina sijoitus.

Sijoituksen tehtävä on tuottaa. Emme tee mitään sellaista, jonka emme katso hyödyttävän kumppaniamme. Analytiikan avulla hyöty voidaan taata.

Kaikkien toimenpiteiden toimivuutta voi mitata. Paras analytiikka alkaa tavoitteiden määrittelyllä: etsimme asiakkaan kanssa oikeat kysymykset, joihin haluamme vastaukset. Niiden perusteella suunnitellaan, miten analytiikka toteutetaan.

Mainostoimisto Joensuu

Joka ei tunne menneisyyttä, ei voi rakentaa tulevaa.

Teemme toimenpiteitä markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi vasta sitten, kun olemme tutustuneet aiempiin vaiheisiin.

Asiakkaillamme on monesti jo saatavissa dataa tai muunlaisia kokemuksia aiemmista markkinoinnin toimenpiteistä. Tutustumme niihin yhdessä kumppaniasiakkaamme kanssa. Mitä on tehty, mitä on saatu aikaan? Mitä voimme tehdä paremmin? Jos asiakkaalla ei ole aiempaa dataa saatavilla, etsimme yhdessä mahdollista vertailudataa.

Markkinointi ei seiso yhdellä jalalla.

Ymmärrämme, miten markkinoinnin toimenpiteet tukevat toisiaan ja minkälaisilla komboilla saamme parhaat tulokset aikaan.

Markkinoinnin tavoitteet ja tavoitellut kohderyhmät määräävät, mihin koreihin munat jaetaan. Uusasiakashankinta vaatii erilaista lähestymistapaa kuin asiakastyytyväisyyden ja asiakaspysyvyyden lisääminen. Yhden kohderyhmän tavoittaa parhaiten somessa, toisen lehdessä ja kolmannen kadulla. Yleensä paras tuotto markkinointiin käytetylle sijoitukselle saadaan käyttämällä useita keinoja.